E Ğ İ T İ M

Eğitim Alan 

1964 - Yozgat Merkez Kavurgalı Köyü nüfusuna kayıtlı

Erzurum Müftü Yardımcısı, Bozcaada, Bayramiç, Yerköy Müftüsü, Ankara Merkez Vaizi ve

Bala Müftüsü merhum Mehmet ERİKEL oğlu

1977 - Yozgat / Yerköy Devrim İlkokulu Mezunu

1980 - Yozgat / Yerköy Ortaokulu Mezunu

1983 - Ankara Mustafa Kemal Lisesi Mezunu

1989 - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu

1989 - ODTÜ Parlar Vakfı İngilizce Dil Eğitim Programı / Ankara

1997 - Toplam Kalite Yönetimi Sertifikalı Eğitim Programı / Gizmor / İstanbul

1998 - Hacettepe Üniversitesi Araştırma Merkezi "Yönetim ve Organizasyon" Programı / Ankara

2004 - Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı "İnsan Hakları" Eğitimi / Strazbourg-Fransa /

           Kopenhang - Danimarka

2007 - Türkiye Barolar Birliği " Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi" Sertifikalı Eğitimi Programı / Ankara

2007 - Ankara Barosu "CMK" Sertifikalı Eğitimi Programı / Ankara

2007 - Tarihi Varlıkların Korunması Eğitimi Programı / Prag-Çek Cumhuriyeti

2008 - Mahalli İdareler Derneği ve Stockholm Belediyesi "Belediyecilik Hizmetleri" Eğitimi / Stockholm-İsveç

2013-  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk Temel Eğiitimi

2018-  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk İş Hukuku Uzmanlık Eğitimi

2021 - Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk Ticaret Hukuku Uzmanlık Eğitimi 


Eğitim Veren 

2018 - 20 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Eğitimi Arabuluculuk Eğitimi

2018 - 20 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk İş Hukuku Uzmanlık Eğitimi

2019 - 21 Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk İş Hukuku Uzmanlık Eğitimi

2020 - 21 Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk İş hukuku Uzmanlık Eğitimi

2021 - Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk Ticaret hukuku Taraf Vekilliği Eğitimi

2021 - Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk Ticaret hukuku Taraf Vekilliği eğitimi

2021 - İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk Sigorta Hukuku Taraf Vekilliği Eğitimi 

2021 - İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk Bankacılık Hukuku Taraf Vekilliği Eğitimi 

2021 - İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk Tüketici Hukuku Taraf vekilliği Eğitimi

2021 - Ankara Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk İnşaat Hukuku Taraf Vekilliği Eğitimi

2021 - Türkiye Odalar Borsalar Birliği TOBB Hukuk Fakültesi Bankacılık Hukuku Taraf Vekilliği Eğitimi 

 

M E S L E K İ F A A L İ Y E T L E R

1990 - Ankara Barosuna Kayıtlı Avukat Sicil No : 10147

1990 - . Erikel Hukuk Bürosu'nun Kurulması

2013 - Adalet Bakanlığı Arabulucu Sicil No : 10

. Metropol İmar A.Ş., Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, IKEA / İsveç, Borusan Holding Enerji Gurubu,

  Borusan  Holding Lojistik Grubu vb. Danışmanlık hizmetleri, 

Ankara Dikmen Vadisi Projesi İskitler MIA Kentsel Dönüşüm Projesi Hukuk Danışmanlıkları

. TRT / Uzaktaki yakınlarımız programı / Hukukçu Konuk / Aylık Program

. BAŞKENT TV / Hukukçu Gözüyle / Yapımcı-Sunucu / Haftalık Program

. SES TV / Hukukçu Yorumcu.

2015 - Bakü Uluslararası Boks Turnuvası Kafile Başkanı 

2015 - Arabuluculukta Güncel gelişmeler / Ankara Arabulucular Derneği 

2016 - Arabuluculuk Dava Şartı Oluyor / hukukun Üstünlüğü Derneği / İstanbul 

2016 - Kobiler İçin Arabuluculuk / OSTİM - Ankara 

2016 - Arabuluculuk / Huder - İzmir 

2016 - Arabuluculuk Sunumu / TÜSİAD - İstanbul 

2017 - Türk Hukukunda Arabuluculuk / Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

2017 - Orta Asya Hukuk Gezisi - Arabuluculuk Tanıtımı / OSTİM - Türkmenistan - Özbekistan - Tacikistan -

            Semerkant - Buhara

2018 - 1 Konu 1 Konuk Arabuluculuk Sunumu / TOBB Hukuk Fakültesi Gelişim Topluluğu 

2018 - Genç Hukukçular Mesleklerini Seçiyorlar - Avukatlık - Arabuluculuk / Hukuk ve Medeniyet Derneği 

2019 - Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk / Genç Huder - Ankara 

2019 - Hukukta Kariyer Günleri / TOBB Hukuk Fakültesi 

2019 - Malpraktis Davalarında Arabuluculuk / TBB - Kıbrıs

2019 - Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuk / Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

2020 - Dünden Yarına Anılarla Arabuluculuk / Başkent Arabuluculuk Merkezi - @instagram


K A M U H İ Z M E T İ

1995-97 ASKİ Denetçisi

2003 - . Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyesi

. İnsan Hakları İl ve İlçe Kurullarına El Kitabı Hazırlanması Projesi / Bolu / katılımcı

. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı İnsan Hakları Ulusal Kurumu Çalışması

Projesi / Kapadokya-Nevşehir / katılımcı

2007 - Başbakanlık İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Kongresi Üyesi

2007 - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Üst Kurulu Üyesi

2007 - . Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı

. Tarihi Alanlardaki Maili İnhidam Durumundaki Yapıların Korunmasına Dair Proje / Proje Sorumlusu

. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Dair Orta Öğretimde Yapılması Gereken Bilgilendirme

Projesi / Proje Sorumlusu

2008 - 2009 Türkiye Boks Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi

2009 - 2012 Türkiye Boks Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı  

2015 - 2019 Ankara Barosu Başkanlığı Hayvan Hakları Kurulu Başkan Yardımcısı 

2015 - 2021 - Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi 

2017 - 2021 Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplu İş Sözleşmelerinde Görev Yapacak Resmi Arabulucu 


S O S Y A L v e K Ü L T Ü R E L F A A L İ Y E T L E R

1984-88 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Başkanı

1985-88 Teklif Dergisi Ankara Temsilcisi

1986-88 Ankara Üniversitesi Öğrenci Başkanı

1989-92 Temel Hak ve Hürriyetler Derneği Genel Sekreteri

1996 - Ankara Baro Yönetim Kurulu Adayı

1996-98 Müsiad Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

1996-99 Hukuki Araştırmalar Derneği Ankara Şubesi Kurucu Şube Başkanı

2006 - Türkiye Barolar Birliği Ankara Delegasyon Üyeliği Adayı

2003-06 Hukuki Araştırmalar - Layiha / Dergisi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

2006- Ankara Platformu Kurucu Üyeliği

2008- Türkiye Barolar Birliği Ankara Delegasyon Üyeliği Adayı

2003-07 Hukuki Araştırmalar Derneği Genel Başkanı, (Onursal Başkan)

2015 - Ankara Arabulucular Derneği Kurucu Üye

2016 - Uluslararası Arabulucular Derneği Kurucu Üye 


I. Kültürel Çalışmalar (panel, söyleşi, açık oturum) / Düzenleyici-Katılımcı

- Aliya İzzet Begoviç ve İnsan Hakları / Ankara

- Kıbrıs ve Annan Planı / Ankara

- İnsan Hakları, Hukuk ve Özgürlükler / Diyarbakır

- İnsan Hakları Irak ve Felluce / Ankara

- Avrupa Birliği Sürecinde TCK ve CMK / Elazığ

- Dünya ve Ülkemizdeki Son Hukuki ve Siyasi Gelişmeler / Antalya

- Hukuk Demokrasi ve İnsan Hakları / İstanbul

- Avrupa Birliği ve Hukuk Devleti / Samsun

- Doğu - Batı Medeniyetler Çatışması ve Hukuk / Konya

- AB Sürecinde Birey - Devlet İlişkilerinin Yeniden Tanımı / Ankara

- Anayasa Mahkemesi Kararları / Ankara

- Sivil Toplum Kuruluşu olarak Huder ve Barolar / Ankara / Çorum / Erzurum / Trabzon / Yozgat


II. Hukuk Çalışmaları / Düzenleyici-Katılımcı

- I. II. III. IV. Hukuk Kurultayı / Ankara / Yozgat

- I. II. III. IV. Mesleki inceleme, araştırma gezisi / Paris Barosu, Strazbourg Barosu, Avrupa Konseyi,

Avrupa Parlamentosu,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi / Paris / Strazbourg / Fransa

- Şüpheli ve Sanık Hakları / Ankara

- Arabuluculuğun Panel / Samsun Barosu Başkanlığı

- Arabuluculuğun Geliştirilmesi Çalıştayı / Van Ticaret Odası - Van Barosu Başkanlığı 

- Ticaret Hukukunda Arabuluculuk / Fetiye Ticaret Odası 

- Temel Arabuluculuk Eğitimi / Sakarya Barosu Başkanlığı

- Temel Arabuluculuk Eğitimi / Düzce Barosu Başkanlığı 

- Arabuluculuk Çalıştayı / Kocaeli Barosu Başkanlığı

- Uluslararası Arabuluculuk Çalıştayı / Antalya

- Avukatlık ve Arabuluculuk / Denizli Barosu Başkanlığı 

- Arabuluculuk Çalıştayı / Mersin Barosu Başkanlığı

- Arabuluculuk Çalıştayı / Adana Barosu Başkanlığı

- Genç Hukukçular Hukuk Kurultayı / Yozgat 

- Arabuluculuk Projesi / Kapalı Çarşı - İstanbul 

- Genç Hukukçular Arabuluculuk Sunumu / Elsa - Ankara Barosu Başkanlığı  

- Arabuluculukta Etik Çalıştayı / Ankara 

- TBB Genç Hukukçular Tahkim Avukatlığı Yarışması / Hakem Üye 

- Uluslararası Arabuluculuk Çalıştayı / İsviçre Büyükelçiliği 

- Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Avukatın Rolü / İzmir Barosu Başkanlığı 

- Singapur Anlaşması ve Arabuluculuk / Adalet Bakanlığı - TOBB -  İstanbul 

- Arabuluculuk Komisyonları Çalıştayı / Adalet bakanlığı - Ankara 

- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Hukuku Güncel Sorunlar Çalıştayı / İstanbul 


III. Atölye Çalışmaları / Düzenleyici-Katılımcı

- Yeni Türk Ceza Kanunu Yasalaşması

- Uluslararası Demokrasi Eğitimi / Çanakkale

- Dini Özgürlükler, Din Eğitimi ve Öğretiminin Hukuki Dayanakları

- Terörle Mücadele Kanunu Yasa Tasarısı

- Türkiye'de Hukuk Eğitimi ve Hukuk Fakülteleri

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Leyla Şahin-Türkiye Davası

- Türk İngiliz Avukatlar Birliği Ortak Hukuki Hizmetleri

- Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Tasarısı

- İnsan Hakları ve e-Bilgi Projesi

- Geçmişten Geleceğe Türk Ceza Kanunu ve 301. Madde

- Basında Yer Alan Suç Haberleri ve Öğelerinin Sosyal, Psikolojik

- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi - Spor Hukukunda Güncel Sorunlar  


IV. Uluslararası Proje Çalışmaları / Düzenleyici-Katılımcı

- Ombudsmanlık - Uluslararası Toplantı / Mr. Dr. Albert TAKACS Macaristan Ombudsmanı

- Mr.Dr.Attila PETERFALVİ Macaristan

Ombudsmanı - Mr. Ervin KARAMUCA Arnavutluk Ombudsmanı- Dr.Nora FORGACS

Hukuk Danışmanı

Prof. Dr. Hermann HİNKEL Strazbourg Üniversitesi Öğretim Üyesi katılımları ile / Ankara

- Avrupa Birliği Ülkelerinde Yaşayan Vatandaşlarımıza İlişkin Ceza ve İnfaz

- Hukukundan Kaynaklanan Sorunlar Projesi

- Avrupa Birliği Ülkelerinde Yaşayan Vatandaşlarımızın

- Medeni Hukuktan Kaynaklanan Sorunları Projesi

- Hukuk Araştırmaları ve Uluslar Arası Türk Hukuk Lobisi Projesi

- Arabuluculuk İngiltere İnceleme Gezisi

- Arabuluculuk Almanya İnceleme Gezisi

- Arabuluculuk İtalya İnceleme Gezisi