Avukat ve Arabulucu Yakup Erikel 30 Yıllık Başarılı Serbest Avukatlık Kıdemi ile Birlikte Dostane Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olan Arabuluculuğun Ülkemizde Gelişmesi ve Yaygınlaşmasının Öncülerindendir.

E Ğ İ T İ M

1964 - Yozgat Merkez Kavurgalı Köyü nüfusuna kayıtlı

Erzurum Müftü Yardımcısı, Bozcaada, Bayramiç, Yerköy Müftüsü, Ankara Merkez Vaizi ve

Bala Müftüsü merhum Mehmet ERİKEL oğlu

1977 - Yozgat / Yerköy Devrim İlkokulu Mezunu

1980 - Yozgat / Yerköy Ortaokulu Mezunu

1983 - Ankara Mustafa Kemal Lisesi Mezunu

1989 - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu

1989 - ODTÜ Parlar Vakfı İngilizce Dil Eğitim Programı / Ankara

1997 - Toplam Kalite Yönetimi Sertifikalı Eğitim Programı / Gizmor / İstanbul

1998 - Hacettepe Üniversitesi Araştırma Merkezi "Yönetim ve Organizasyon" Programı / Ankara

2004 - Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı "İnsan Hakları" Eğitimi / Strazbourg-Fransa / Kopenhang-

Danimarka

2007 - Türkiye Barolar Birliği " Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi" Sertifikalı Eğitimi Programı / Ankara

2007 - Ankara Barosu "CMK" Sertifikalı Eğitimi Programı / Ankara

2007 - Tarihi Varlıkların Korunması Eğitimi Programı / Prag-Çek Cumhuriyeti

2008 - Mahalli İdareler Derneği ve Stockholm Belediyesi "Belediyecilik Hizmetleri" Eğitimi / Stockholm-İsveç

2008 - Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK-PARTİ ) "Siyaset Akademisi" / Ankara

M E S L E K İ F A A L İ Y E T L E R

1990 - Ankara Barosuna Kayıtlı Avukat

1998 - . Aktif Hukuk Bürosu'nun Kurulması

. TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın özel Avukatlığı ve Hukuk Danışmanlığı

. Metropol İmar A.Ş., Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, IKEA / İsveç, vb. danışmanlık

hizmetleri

. Ankara Dikmen Vadisi Projesi / İskitler MIA Kentsel Dönüşüm Projesi Hukuk Danışmanlıkları

. TRT / Uzaktaki yakınlarımız programı / Hukukçu Konuk / Aylık Program

. BAŞKENT TV / Hukukçu Gözüyle / Yapımcı-Sunucu / Haftalık Program

. SES TV / Hukukçu Yorumcu.

K A M U H İ Z M E T İ

1995-97 ASKİ Denetçisi

2003 - . Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyesi

. İnsan Hakları İl ve İlçe Kurullarına El Kitabı Hazırlanması Projesi / Bolu / katılımcı

. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı İnsan Hakları Ulusal Kurumu Çalışması

Projesi / Kapadokya-Nevşehir / katılımcı

2007 - Başbakanlık İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Kongresi Üyesi

2007 - Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Üst Kurulu Üyesi

2007 - . Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı

. Tarihi Alanlardaki Maili İnhidam Durumundaki Yapıların Korunmasına Dair Proje / Proje Sorumlusu

. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Dair Orta Öğretimde Yapılması Gereken Bilgilendirme

Projesi / Proje Sorumlusu

2008 - Türkiye Boks Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi

S O S Y A L v e K Ü L T Ü R E L F A A L İ Y E T L E R

1984-88 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Başkanı

1985-88 Teklif Dergisi Ankara Temsilcisi

1986-88 Ankara Üniversitesi Öğrenci Başkanı

1989-92 Temel Hak ve Hürriyetler Derneği Genel Sekreteri

1996 - Ankara Baro Yönetim Kurulu Adayı

1996-98 Müsiad Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

1996-99 Hukuki Araştırmalar Derneği Ankara Şubesi Kurucu Şube Başkanı

2006 - Türkiye Barolar Birliği Ankara Delegasyon Üyeliği Adayı

2003-06 Hukuki Araştırmalar - Layiha / Dergisi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

2006- Ankara Platformu Kurucu Üyeliği

2008- Türkiye Barolar Birliği Ankara Delegasyon Üyeliği Adayı

2003-07 Hukuki Araştırmalar Derneği Genel Başkanı, (Onursal Başkan)

I. Kültürel Çalışmalar (panel, söyleşi, açık oturum) / Düzenleyici-Katılımcı

- Aliya İzzet Begoviç ve İnsan Hakları / Ankara

- Kıbrıs ve Annan Planı / Ankara

- İnsan Hakları, Hukuk ve Özgürlükler / Diyarbakır

- İnsan Hakları Irak ve Felluce / Ankara

- Avrupa Birliği Sürecinde TCK ve CMK / Elazığ

- Dünya ve Ülkemizdeki Son Hukuki ve Siyasi Gelişmeler / Antalya

- Hukuk Demokrasi ve İnsan Hakları / İstanbul

- Avrupa Birliği ve Hukuk Devleti / Samsun

- Doğu - Batı Medeniyetler Çatışması ve Hukuk / Konya

- AB Sürecinde Birey - Devlet İlişkilerinin Yeniden Tanımı / Ankara

- Anayasa Mahkemesi Kararları / Ankara

- Sivil Toplum Kuruluşu olarak Huder ve Barolar / Ankara / Çorum / Erzurum / Trabzon / Yozgat

II. Hukuk Çalışmaları / Düzenleyici-Katılımcı

- I. II. III. IV. Hukuk Kurultayı / Ankara / Yozgat

- I. II. III. IV. Mesleki inceleme, araştırma gezisi / Paris Barosu, Strazbourg Barosu, Avrupa Konseyi,

Avrupa Parlamentosu,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi / Paris / Strazbourg / Fransa

- Şüpheli ve Sanık Hakları / Ankara

III. Atölye Çalışmaları / Düzenleyici-Katılımcı

- Yeni Türk Ceza Kanunu Yasalaşması

- Uluslararası Demokrasi Eğitimi / Çanakkale

- Dini Özgürlükler, Din Eğitimi ve Öğretiminin Hukuki Dayanakları

- Terörle Mücadele Kanunu Yasa Tasarısı

- Türkiye'de Hukuk Eğitimi ve Hukuk Fakülteleri

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Leyla Şahin-Türkiye Davası

- Türk İngiliz Avukatlar Birliği Ortak Hukuki Hizmetleri

- Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Tasarısı

- İnsan Hakları ve e-Bilgi Projesi

- Geçmişten Geleceğe Türk Ceza Kanunu ve 301. Madde

- Basında Yer Alan Suç Haberleri ve Öğelerinin Sosyal, Psikolojik

 

S O S Y A L v e K Ü L T Ü R E L F A A L İ Y E T L E R

IV. Uluslararası Proje Çalışmaları / Düzenleyici-Katılımcı

- Ombudsmanlık - Uluslararası Toplantı / Mr. Dr. Albert TAKACS Macaristan Ombudsmanı

- Mr.Dr.Attila PETERFALVİ Macaristan

Ombudsmanı - Mr. Ervin KARAMUCA Arnavutluk Ombudsmanı- Dr.Nora FORGACS

Hukuk Danışmanı

Prof. Dr. Hermann HİNKEL Strazbourg Üniversitesi Öğretim Üyesi katılımları ile / Ankara

- Avrupa Birliği Ülkelerinde Yaşayan Vatandaşlarımıza İlişkin Ceza ve İnfaz

Hukukundan Kaynaklanan Sorunlar Projesi

- Avrupa Birliği Ülkelerinde Yaşayan Vatandaşlarımızın

Medeni Hukuktan Kaynaklanan Sorunları Projesi

- Hukuk Araştırmaları ve Uluslar Arası Türk Hukuk Lobisi Projesi

Not: Bu çalışmalar, TBMM Başkanı Sayın Bülent ARINÇ, Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK,

Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali ŞAHİN, Hukukçu Milletvekilleri, Hâkim, Savcı, Avukat ve

Stajyer Meslektaşlarımız ile Misafirlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilmiş ve yazılı olarak

kamuoyu ile paylaşılmıştır.

V. İnsanî Görevler

- Aliya İzzet Begoviç Cenaze Törenine Katılım / Ekim 2003 / Sarayova

- Yaser Arafat Cenaze Törenine Katılım / Kasım 2004 / Kahire

- MİLLETİN ADAMLARI / Gazete İlanları / Temmuz 2007 / TÜRKİYE

- Irak 'taki İnsanlık Dışı İşkence ve Kötü Muameleye Dur Demek İçin

Uluslararası Tüm Kuruluşları Göreve Çağırma Eylemi

Mayıs 2004 / Ankara

- Filistin İnisiyatif Grubu Kurma Organizesi

2006 / Ankara

- Tsunami - Endonezya